Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Affärsjuridik

PDFPrintE-mail
09Apr2011
Last Updated on 15 June 2011 | Written by Administrator
There are no translations available.

Vi erbjuder juridisk bistånd inom följande områden:
 

  • Utarbeta och sluta avtal.

 

  • Upprätta dokumentation gällande företagets aktuella transaktionen och finansiell ställning utifrån kundens intresse.

 

  • Tillhandahålla fullständigt juridiskt stöd till företag, inklusive upprättande av avtal om utrikeshandel, samt andra avtal inom alla verksamhetsområden som har koppling till rysk eller svensk lagstiftning.

 

  • Göra en rättslig prövning av avtal och upprätta slutsatserna på ryska, engelska eller svenska.

 

  • Bereda ändringar av och tillägg till befintliga avtal.

 

  • Skydda dina intressen under utarbetandet av tullättnader och beslut, upprättande av affärsbrev. Allt med utgångspunkt från Din individuella situation och Dina önskemål.

 

  • Hjälpa med skatteplanering och optimering av skatter.