Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Det ryska skattesystemet

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
| Skrivet av Administrator

Det ryska skattesystemet förändrades mycket under reformen som genomfördes år 2001. Tanken bakom reformen var att förenkla betalningsklassifikationen.

Analysen nedan ger en översikt över de viktigaste skatterna i Ryssland.

Rysslands inkomstskatt för en enskild person
En enskild måste betala skatt både för sin inkomst som anställd och som egenföretagare. Skatten betalas för inkomst i Ryssland och utomlands, av en individ som motsvarar Rysslands ”permanent bosatt” status definition. En utländsk medborgare anställd i Ryssland betalar skatt enbart för den inkomsten som han får i Ryssland.

 • För
  att betraktas som en rysk invånare måste den minimala vistelseperioden i Ryssland uppgå till 183 dagar under ett kalenderår (taxeringsår).
 • Arbetsgivaren måste räkna av skatt och sjukförsäkring för varje avlönad personal, varje månad.
 • En egenföretagare måste betala förskott på inkomstskattent, den räknas ut och nedsätts när man lämnar in årsredovisningen. Om det är ett nytt företag, räknas förskottsbetalningen ut enligt grundarens uppskattning. Förskottsbetalningen sker åtminstone 3 gånger per år.

Rysslands bolagsskatt

 • Skatten för företagets vinster består av två delar:
  - Statlig skatt 6.5%.
  - Regional skatt 17.5% (med en möjlighet att få en ”stimulansnedsättning” till 4%)
 • Den maximala inkomstskatten är 24%.
 • Små och mellanstora företag och individer som motsvarar vissa kriterier får välja ett alternativt skattesystem – det förenklade skattesystemet.

Vissa kriterier:

- antalet anställda ej överstiger 100 personer;
- totalomsättningen ej överstiger 11 miljoner rubel (ungefär EUR 310000)

Det förenklade skattesystemet ersätter inkomstskatt, personlig skatt, moms och förmögenhetsskatt. Skattesatsen är 6% av inkomsten (av totalomsättningen) eller 15% av skillnaden mellan inkomster och utgifter.

Moms
Skatten som är enkel i sitt koncept och komplicerad i praktiken.
Moms fungerar enligt den Europeiska förebilden. Följande är momsbelagt: försäljning och införsel av varor (tjänster, arbete) i Ryssland, införsel av varor (tjänster, arbete) i privata sammanhang, om dessa varor (tjänster, arbete) inte är inkomstskattbefriade, etc. Import av varor till Ryska Federationens tullområde är också momsbelagd. Summan som betalas i skatt vid import kalkyleras på basis av varukostnaden plus tullskatt, tullavgifter, och eventuella acciser.
Den vanliga skattesatsen för moms är 18%. Vissa varor och tjänster (vissa läkemedel, livsmedelsprodukter, varor för barn etc) får en reducerad skattesats på 10%. Det finns också en 0% skattesats som gäller för export i flesta fall och för en del specifika leveranser (försäljning till diplomatiska representationer etc).

Socialskatt (arbetsgivaravgift)
Denna avgift räknas ut på basis av löneutgifter och betalas av arbetsgivare till regeringstillgångar (pensionskassan etc.). Den vanliga skattesatsen idag är
35.6%

Beskattning för utländska juridiska personer
För utländska företag som inte har representationskontor i Ryssland och inte uppskattas som permanent närvarande är alla inkomster i Ryska Federationen skattbelagda med 20% skatt vid betalningskällan, sedan 2002. När det finns ett extra avtal, till exempel ett dubbel-beskattnings avtal, ska inkomsterna beskattas bara i landet som företaget hör till ursprungligen, det utländska företaget kan få ett preliminär befrielse i Ryssland. Om skatten redan har betalats, kan företaget få den återförd från budgeten (Paragraf 312 av Ryska Federationens skattebalk).

Företag som driver kommersiella affärer i Ryssland genom ett representationskontor som anses permanent etablerade skattemässigt får samma skattesats som ryska företag, vilket är 24%.


Undantag:
- inkomster i form av utdelningar
- inkomster i form av räntor på statliga och kommunala värdepapper som är 15% skattebelagda