Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Registrering av utländsk personal

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
| Skrivet av Administrator

Detta avsnitt klargör situationen med affärsvisum och arbetstillstånd för utlänningar som vill vara legalt anställda i Ryssland.

Vi tittar närmare på tre alternativ här:
1) Vanliga affärsvisum;
2) Anställning vid ett representationskontor;
3) Anställning vid ett ryskt företag.

Alt. 1 Vanliga affärsvisum:
För utlänningar som kommer till Ryssland på en affärsresa. Det är vanligast att utländska affärsmän får ett affärsvisum för att komma in på Ryska Federationens territorium.

Enligt den ryska lagstiftningen måste utländska medborgare som åker till Ryssland för att besöka ryska företag eller representationskontor eller filialer av utländska företag få affärsvisum. Det finns olika typer av affärsvisum: 1 månad 1 inresa, 3 månader 1 inresa, 1 månad 2 inresor, 3 månader 2 inresor, 6 månader multipla inresor och 1 års affärsvisum med multipla inresor.

Vanliga affärsvisum är ett legalt sätt för utländska medborgare att åka på affärsresor till Ryssland utan att vara fast anställd på ett företag i Ryssland. Det ger samtidigt en möjlighet att vistas i Ryssland för en längre tidsperiod, medan turistvisum utfärdas för en maximal period av bara 1 månad.

Alt. 2 Anställning vid ett representationskontor:
För utländska medborgare som är anställda på utländska företags representationskontor eller filialer i Ryssland. Här beskriver vi hur man bjuder in en utländsk medborgare att arbeta på ett representationskontor i Ryssland på ett juridiskt korrekt sätt.

Den ryska migrationsrätten förevisar en komplicerad procedur för legalisering av utländska medborgare i Ryssland. För att legalt arbeta på ett representationskontor eller filial måste en utländsk medborgare få
(I) Ackrediteringskort
”Anställd på Utländsk Representationskontor”, " visa”
(II) Arbetstillstånd

Alt. 3 Anställning vid ett ryskt företag:
För utländsk medborgare som är anställd av en rysk juridisk person. Nedanstående gäller när en utländsk medborgare har för avsikt att arbeta lång tid på ett ryskt företag.

Anställning av utländska medborgare på ett representationskontor sker på ett annat sätt än anställning av utländska medborgare på filial. För att vistas och arbeta legalt i Ryssland måste varje utländsk anställd få ett arbetsvisum, som utfärdas enbart på grundval av ett arbetstillstånd. Arbetstillståndet utfärdas först när företaget har fått ett anställningstillstånd.