Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Öppna bankkonto

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
| Skrivet av Administrator

För att öppna bankkonto i rubel eller annan valuta i banker som finns på Ryska Federationens territorium gäller Rysslands Centralbanks Instruktion No. 93-1, ”Proceduren för att öppna och använda rubelkonto för icke-boende på auktoriserade banker” från 12.10.2000. Utländska juridiska personer får öppna bankkonto i utländsk valuta i Ryssland utan licens från Rysslands Centralbank.


Utländska juridiska personer får öppna tre olika typer av rubelkonto i Ryssland: ett omsättningskonto (T-konto), ett kapitalkonto (I-konto) och ett special konto (C-konto) utan några begränsningar.


T-konto - använder man för export och import transaktioner och för upprätthållande av representationskontorets eller filialens verksamhet. Man använder det här kontot för att betala obligatoriska skatter, socialförsäkringen och andra utgifter i samband med kontorets eller filialens verksamhet.


I-konto - använder man för diverse investeringsaktiviteter bland annat för inköp eller försäljning av tillgångar som involverar utländska investeringar

.

C-konto - använder man för att investera i Rysslands statspapper.


Varje kontotyp får enbart användas enligt den av Ryska Federationens centralbank upprättade proceduren och har vissa begränsningar.


Det finns många välkända och respektabla banker som har öppnat sina representationer i Ryssland, NORDEA och HANSABANK bland annat, så du kan välja banken du trivs att arbeta med.

Vi föreslår att du använder ett elektroniskt system ”Bank-Klient”, som låter kunden arbeta med banken utan att lämna sitt kontor. De kan överföra betalningar och andra order till IMB för clearing och ta emot elektroniska kontoutdrag för IMB konto samt information om kontoställning etc.