Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Egendomsrätt

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
| Skrivet av Administrator

Utländska företag och ryska företag som har utländska aktieägare kan ha mark som sin egendom. Innan Lagen om fast egendom började gälla, fick sådana företag endast inneha mark provisoriskt. År 2002 antog Statliga Duman en ny egendomslag om mark. Enligt artikel 3 i samma lag får utländska medborgare såväl som juridiska personer, där mer än 50% ägs av utländska juridiska personer inneha mark, i andel som gemensam egendom för mark eller som arrende. Hyreskontraktet får slutas för 49 år maximalt.