Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Öppna representationskontor

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
| Skrivet av Administrator

Representationskontor/bolag av en utländsk firma i Ryssland

Enligt den gällande lagstiftningen och ”Reglerna för registrering och affärsaktiviteter av utländska firmors representationskontor, utländska banker eller organisationer i Sovjetunionen” Beslut No. 1074 fattad under Sovjetuniunens Kabinetmöte 30.11.1989 (med ändringar) (härefter "Reglerna") får utländska firmor registrera representationskontor i Ryssland efter ackreditering hos behöriga myndigheter (Federala departement, Justitiedepartementets statliga registreringskammare, Rysslands handelskammare, beroende på typen av affärsverksamheten som den utländska firman driver).

Utländska firmor får registrera filialer av sina representationskontor i olika regioner i Ryssland, men de betraktas inte som självständiga juridiska personer. Representationskontoret och filialerna är underavdelningar av den utländska firman. De betraktas som icke-residenta enheter när det gäller valutaregleringen.


För att driva en legal verksamhet på Ryska Federationens territorium, måste ett representationskontor/bolag gå igenom en procedur som kallas för ”ackreditering”.

Det finns vissa fördelar med ett ackrediterat representationskontor/bolag, bl a:

  • Arbeta direkt med tullmyndigheter.
  • Åtnjuta undantag från mervärdeskatt när man hyr kontorslokaler eller bostäder: ackrediterade representationskontor av utländska firmor betalar inte
    mervärdeskatten på hyran.
  • Registrera bilar direkt i representationskontors/bolags namn.
  • Visumtillstånd för utlänningar som kommer till Ryssland.
  • Bara ackrediterade representationskontor/bolag får delta i offerter och privatisering i vissa regioner av Ryska Federationen.
  • Mer flexibilitet i kapitalöverföring till och från Ryssland när man har ett representationskontor/bolag jämfört med ett dotterföretag registrerat i Ryssland
    etc.

En utländsk firma eller organisation får registrera en filial i Ryska Federationen. Registreringsproceduren för ett representationskontor och etablerade filialer är nästan densamma, dock finns mindre skillnader i vissa förpliktelser. Ett representationskontor får ackreditering för tre år (med förlängningsmöjligheten), en filial får ackreditering för fem år. Filialer kan behöva söka vissa licenser (till exempel förlagsverksamhet).