Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Styrelseuppdrag

PDFPrintE-mail
10Apr2011
Last Updated on 13 April 2011 | Written by Administrator
There are no translations available.

Ekaterina Law Consulting AB företräder ett flertal utländska företag med styrelserepresentation i Sverige och kan vid förekommande fall även bistå med representationsuppdrag.

Enligt gällande svensk lagstiftning, ska nystartade eller förvärvade bolag i Sverige ha minst en styrelseledamot med svenskt upphållstillstånd och svenskt personnummer. De utländska företag som väljer att starta och driva ett bolag i Sverige kan ha svårigheter med att hitta en lämplig person för detta uppdrag. Ekaterina Law Consulting kan erbjuda denna tjänst men endast efter att vi fått ta del av all information rörande ert bolag inklusive den ekonomiska informationen. Frågor angående tillhandahållande av dessa tjänster bestäms alltid utifrån företagets individuella förhållanden.