Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Styrelseuppdrag

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
Senast uppdaterad 13 april 2011 | Skrivet av Administrator

Ekaterina Law Consulting AB företräder ett flertal utländska företag med styrelserepresentation i Sverige och kan vid förekommande fall även bistå med representationsuppdrag.

Enligt gällande svensk lagstiftning, ska nystartade eller förvärvade bolag i Sverige ha minst en styrelseledamot med svenskt upphållstillstånd och svenskt personnummer. De utländska företag som väljer att starta och driva ett bolag i Sverige kan ha svårigheter med att hitta en lämplig person för detta uppdrag. Ekaterina Law Consulting kan erbjuda denna tjänst men endast efter att vi fått ta del av all information rörande ert bolag inklusive den ekonomiska informationen. Frågor angående tillhandahållande av dessa tjänster bestäms alltid utifrån företagets individuella förhållanden.