Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Registrering

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
Senast uppdaterad 19 april 2011 | Skrivet av Administrator

Registrering av företag

 

I Ryssland


Representationskontor / Filial
Kommersiella:

 • Ekonomisk förening
 • Publikt aktiebolag
 • Privat aktiebolag
 • Enskild frima

Icke-kommersiella:

  • Oberoende icke-kommersiell organisation
  • Icke-kommersiellt partnerskap
  • Fond
  • Etabletring (utbildning etc.)


I Sverige

 • Handelsbolag
 • Ekonomsik förening
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag
 • Enskild firma
 • Filial

Vilken företagsform som är att rekommendera beror på företagets verksamhetsområde, utsatta mål och ekonomi.