Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Hur gör man affärer i Ryssland

Starta företag i Ryssland

PDFSkriv utE-postadress
10apr2011
| Skrivet av Administrator

Det finns flera företagsformer enligt den ryska lagstiftningen (se info nedan).Valet av företagsform beror på dina syften, ekonomi och position på marknaden. För att registrera en ny juridisk person måste en sökande lämna in vissa dokument i överensstämmelse med den gällande lagstiftningen. För utländska investerare är det särskilt viktigt att de nödvändiga dokumenten är översatta till ryska och är vidimerade med apostille i ursprungslandet. Vi rekommenderar att Du anlitar en juristfirma som stödjer Dig i registreringsproceduren.

Man kan öppna följande typer av bolag på Ryska Federationens territorium:

  • Företag med begränsat ansvar
  • Aktiebolag
  • Egenföretagare

Företag med begränsat ansvar
(”OOO”)

Ett företag med begränsat ansvar (här efter ”OOO”) är en juridisk person i Ryssland, där aktiekapitalet består av flera delägares kapital. ”OOO” delägarnas ansvarar för företagets skulder och aktiviteter motsvarande deras andel av aktiekapitalet. Enligt den ryska lagstiftningen kan ett företags kapital bestå av pengar, värdepapper, andra privata saker och rättigheter som kan få en monetär värdering. Värdet av icke-monetära insatser fastställs vanligtvis genom att alla delägares godkänner värderingen. Antalet aktieägare i ett företag med begränsat ansvar får ej överstiga 50 personer. Ett "OOO” kan grundas av privata personer (ryska medborgare eller utlänningar) och juridiska personer, men ett ”OOO” kan inte bestå av en enda enhet som bara består av en person. Om det blir mer än 50 deltagare, ska företaget omregistreras som ett börsnoterat aktiebolag (”OAO”) inom ett år, annars likvideras det enligt Artikel 61 och Artikel 88 av Ryska Federationens civilrätt. Företag med begränsat ansvar ska ha ett aktiekapital som uppgår till minst 100 minimilöner (ungefär USD 300).

Aktiebolag (”AO”)

Aktiebolag
(”AO”)
är en juridisk person i Ryssland där aktiekapitalet består av ett visst antal aktier och aktieägare har begränsat ansvar. Ett ”AO” kan driva varje typ av affärsverksamhet angivna i bolagsordningen om denna verksamhet inte är förbjuden enligt den Ryska lagstiftningen. Det finns olika typer av aktiebolag:

  • ”OAO” (ett publikt aktiebolag) är en juridisk person där grundarna får sälja sina aktier utan andra partners godkännande. Bolagets aktier säljs publikt. Antalet aktieägare är obegränsat. I ett publikt aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 1 000 minimilöner (ungefär USD 3 000).
  • ”ZAO” (ett slutet aktiebolag) är ett bolag där aktierna enbart får fördelas mellan grundarna eller på förhand definierade personer. Antalet aktieägare för denna typ av aktiebolag får ej överstiga 50 personer. Om antalet aktieägare överstiger 50 personer, måste företaget omregistreras som ett börsnoterat aktiebolag (”OAO”) inom ett år. Ett slutet bolag får inte sälja sina aktier publikt och aktieägarna har en prioritetsrätt att köpa aktier som säljs av andra aktieägarna i samma bolag. I ett slutet bolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 100 minimilöner.

Egenföretagare (ИП)

Ett företag med begränsat ansvar och ett privat slutet aktiebolag kan etableras av en privat person (rysk eller utländsk) eller av en juridisk person. En egenföretagares grundläggande dokument är stadgarna. Det finns ingen bolagsstyrelse. Alla beslut fattas av egenföretagaren. Respektive krav att kalla in allmänt sammanträde med mera, gäller inte för egenföretagare. Företaget styrs enligt egenföretagarens skriftliga beslut. Om grundaren samtidigt är direktör för samma företag, styrs företaget med hjälp av utfärdade order. Samtidigt är ett sådant företag en självständig juridisk person och dess tillgångar är juridiskt avskilda från grundarens tillgångar

 

Sida 2 av 12